Základní filosofie společného podniku - video

05.12.2023

Spolupráce s obcí stvrzená založením společného podniku s TCN energie na výstavbu a provozování větrné elektrárny je příkladem, že soukromý sektor a samospráva může úspěšně tvořit hodnoty prospěšné oběma stranám. 

Ve stručné video prezentaci jsou shrnuty základní principy myšlenky společného podniku.