Díky přírodním podmínkám chceme přinášet levnou energii a prosperitu do našich obcí a regionů.

Goodwill české energie je volným a nezávislým sdružením firem zaměřených na podnikání v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a obcí či samosprávných celků se zájmem o posílení vlastní energetické soběstačnosti. Dáváme dohromady lidi, kteří hledají cesty k bezpečným dodávkám energie za přiměřené ceny a z čistých zdrojů. Vhodná kombinace větrných, fotovoltaických a vodních zdrojů energie, zlepšování technologie na využití vodíku či budování bateriových úložišť je cesta nejen k energetické soběstačnosti, ale i cesta k prosperitě státu, samosprávných celků, měst, obcí a jednotlivců. 

Jsme lidé přesvědčení o tom, že rozvoj energetiky z obnovitelných zdrojů má zajistit bohatství a rozvoj konkrétních regionů a obcí. Podporujeme komunitní energetiku jako prostředek pro posílení energetické soběstačnosti jednotlivců, obcí a měst i celé České republiky.

Obce a samosprávné celky chápeme jako strategické obchodní partnery, kteří mají své nezpochybnitelné zájmy a práva. Jakýkoli obchodní model musí respektovat vůli místních obyvatel, specifické místní podmínky a nést jasně vymezené benefity.

Uvítáme ve svých řadách obce, města či samosprávné celky se zájmem o novinky v oblasti obnovitelných zdrojů energie, výměnu zkušeností či snahou o posílení vlastní energetické nezávislosti. Registrační formulář ke stažení zde.