Vítr Energie Technologie Obec

Vítr Energie Technologie Obec. Čtyři slova ve zkratce V.E.T.O. charakterizují naši základní filozofii. Nabídnout díky přírodním zdrojům a špičkové technologii maximum energie a benefitů, ze kterých profituje obec a její obyvatelé, případně širší region.

Zcela nepřekročitelné je právo obce rozhodovat o veškerém dění v rámci svého katastru. Nepodporujeme postup firem, které se na stavbě větrných elektráren domluví se soukromými vlastníky pozemků a obec postaví před "hotovou věc". Tak zásadní zásah do krajiny, jakým výstavba větrných elektráren je, nelze realizovat bez podpory většiny obyvatel obce. Samotný provoz VTE pak musí produkovat jednoznačné benefity pro obec, její obyvatele, případně pro širší region a okolní obce. Jsme proti výstavbě VTE za účelem dalšího prodeje projektu po jeho realizaci a "odstavení" obce od oprávněných příjmů z výnosů VTE.

Městům a obcím přidruženým ke Goodwilu české energetiky chceme mimo jiné nabízet pravidelné aktuality nejen ze světa obnovitelných zdrojů energie. Chytrá řešení a zkušenosti ze zahraničí. A v neposlední řadě i základní technologické a právní poradenství na cestě k posílení energetické soběstačnosti.