VTE Velký Karlov

21.03.2024

Mladá obec má kořeny ve 40. letech minulého století, kdy v rámci kolektivizace zemědělství měla soužit mechanizačnímu středisku a živočišné výrobě nově vzniklému Jednotnému zemědělskému družstvu (JZD). Původní osada pojmenovaná odvozeně od nedaleké samoty Starý Karlov se mezi Československé obce zapsala až roku 1971. 

Dnes je Velký Karlov upravenou vesnicí, která se od republikového "průměru" odlišuje především odlehlou polohou a nedostupností velkých dopravních komunikací. Spolu s útlumem a změnou zemědělské výroby po roce 1990 jde o jednu z hlavních překážek dalšího rozšiřování a rozvoje obce. Nedostatek pracovních příležitostí a nezájem podnikatelů (vyjma zemědělských aktivit) jsou toho průvodním jevem. Větrná energie a benefity z provoz VTE jsou tak pro obec vítanou možností pro posílení rozpočtu a investic do modernizace infrastruktury.

"S ohledem na polohu obce nemáme mnoho možností, jak posunout její rozvoj. Ukázalo se, že by naše lokalita mohla být vhodná pro provozování větrného parku. Občané se v místní anketě vyslovili jasně pro a věříme, že je to pro obec příležitost do budoucna." Bronislav Prudký, starosta Velkého Karlova.

Projekt VTE Velký Karlov počítá v první fázi s výstavbou tří výroben o výkonu 6-8 Mw. Informační video pro obyvatele Velkého Karlova