Unikátní řešení pro vyšší energetickou bezpečnost a flexibilní využití obnovitelných zdrojů

13.11.2023

Skupina Decci zahájila výstavbu unikátního řešení pro vyšší energetickou bezpečnost a flexibilní využití obnovitelných zdrojů.

Česká skupina DECCI zahájila výstavbu moderního zdroje podpůrných služeb výkonové rovnováhy (SVR) o celkovém výkonu 30 megawattů s názvem Energy nest. Výstavba byla zahájena 30. března 2023 s cílem, aby byl tento hybridní zdroj zprovozněn v květnu 2024. V okamžiku uvedení do provozu se stane flexibilním energetickým zdrojem s největším bateriovým úložištěm v ČR. Hybridní zdroj Energy nest se realizuje v katastru obce Vraňany, okres Mělník.

Jako zhotovitel hybridního zdroje se na projektu podílí společnost Siemens, s.r.o., hlavními dodavateli technologií jsou společnost Centrax Ltd, UK a SMA Altenso, GmbH. Prostor však dostávají také čeští experti, a to konkrétně Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT, který pro projekt vyvíjí řídící algoritmy na bázi strojového učení.

"Hybridní zdroj Energy nest díky bateriovému systému akumulace energie (BSAE) umožňuje regulační výkon požadovaný provozovatelem přenosové soustavy uvolnit okamžitě. Omezená výdrž BSAE je kompenzována zapojením spalovacích turbín s rychlým startem, vysokou výkonovou dynamikou a nízkými emisemi. Technické řešení představuje kombinaci zdrojů, které se navzájem synergicky doplňují. Koncept hybridního zdroje byl vyvinut s cílem posílit energetickou bezpečnost ČR a podpořit dekarbonizaci České energetiky," představuje projekt Darina Merdassi, členka představenstva E.nest Energy a.s. "Analýzy ČEPS ukazují, že stávající vývoj energetiky může vést k dramatickému poklesu regulačního výkonu pro poskytování SVR. Námi budovaný hybridní zdroj je průkopnickým řešením pro zajištění dostatečného objemu SVR a tím udržení schopnosti zajistit výkonovou rovnováhu mezi spotřebou a výrobou elektrické energie. Naše řešení je modulární, škálovatelné a snadno replikovatelné," dodává Darina Merdassi.

Energy nest – hybridní zdroj

Součástí hybridního zdroje bude bateriové úložiště s výkonem 20 megawattů a kapacitou 22 megawatt hodin a spalovací turbíny s celkovým výkonem 30 megawatt technicky odvozené od leteckých motorů, které zajistí vysokou úroveň flexibility při minimálních provozních nákladech. Hybridní zdroj bude schopen poskytovat jakoukoliv kombinaci SVR, jmenovitě zálohy pro automatickou regulaci frekvence (FCR), zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR+) nebo zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR+) až do celkového výkonu 30 MW.

Energy nest – inovativní technologické řešení pomáhá naplňovat klimatické cíle

Hybridní zdroj Energy nest byl navržen v souladu s koncepcí moderní energetiky a prosazuje myšlenku oddělení výroby elektrické energie od poskytování SVR. Konvenční zdroj SVR (např. uhelná elektrárna) musí být při poskytování SVR trvale v provozu, oproti tomu lze Energy nestmimo aktivaci služby udržovat v pohotovostním režimu s minimální emisní stopou a bez neefektivního využití paliva.

Technologické řešení Energy nest je navrženo tak, aby v budoucnu bylo možno jako palivo využívat zelený vodík. Koncept hybridního zdroje tak podpoří dosažení národních cílů v oblasti klimatu.

Partneři projektu Energy nest

Investorem projektu a budoucím provozovatelem hybridního zdroje je společnost E.nest Energy a.s. Hlavními partnery projektu Energy nest jsou společnosti:

  • Siemens, s.r.o. jako generální dodavatel, dodavatel stavby, technologických částí a řídícího systému,
  • Centrax Ltd, UK, dodavatel aeroderivativních turbín s možností spalování zeleného vodíku. Smlouva na jejich dodávku byla ceremoniálně podepsána 30. března 2023 na britské ambasádě pod patronací britského velvyslance Mattewa Roberta Fielda,
  • SMA Altenso GmbH, dodavatel baterií a výkonové elektroniky / střídačů,
  • Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT, který v rámci programu TAČR a ve spolupráci s partnery projektu vyvíjí pokročilé řídicí algoritmy na bázi strojového učení umožňující v kvalitě poskytovaných služeb přesáhnout kritéria definovaná Kodexem ČEPS a zároveň minimalizovat provozní náklady a emise CO2 a NOx,
  • Euroenergy, spol. S.r.o., konzultační a poradenská činnost v oblasti technicko-ekonomických modelů a analýz.


O skupině DECCI

Skupina DECCI je energetická skupina, která patří k průkopníkům odvětví obnovitelných zdrojů v České republice. Vnímá důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života. Zaměřuje se na projekty v oblasti moderní energetiky z hlediska výroby, akumulace a distribuce.

O AKU-BAT

Skupina DECCI je zakládajícím členem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT, která sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie a je zakládajícím členemSvazu moderní energetiky. AKU-BAT podporuje spolupráci svých členů v celém spektru služeb, od využití akumulace v průmyslu, energetice či jako prvku flexibility, přes e-mobilitu až po rozvoj vodíkových technologií.