Sdílení elektřiny se blíží. Novela přinese úsporu

08.11.2023
Zdroj: Envatoelements
Zdroj: Envatoelements

Posunout se od tradičního modelu, kde se energetika soustředí v rukou velkých energetických společností, směrem k decentralizovaným a místním zdrojům energie. Sdílení elektřiny a její lokální výroba a spotřeba. A ve výsledku úspora. To je myšlenka komunitní energetiky. 

"Umožní snížit naše výdaje za energie a posílí také energetickou nezávislost každého z nás," prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Novela je podle vlády zároveň reakcí na turbulentní situaci na trhu s energiemi. Slibuje si od ní, že sníží závislost na fosilních palivech, naopak zvýší energetickou soběstačnost komunit a omezí emise skleníkových plynů.

"Jedním z přínosů je výroba elektřiny v místě spotřeby, čímž se zkrátí vzdálenost od zdroje elektřiny ke koncovým zákazníkům," uvedl Matouš Pchálek z advokátní kanceláře endors, která navrhované změny prostudovala. Vzniknou energetická společenství. Půjde o právnické osoby, družstva nebo spolky, jejichž účelem bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi členy. Půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako jsou obce, školy, úřady nebo podniky.

V návrhu je dočasné omezení rozsahu a regionální působnosti společenství na tisíc odběrných míst a maximálně tři sousedící obce s rozšířenou působností.

"Zákon schválila vláda v mírně poupravené podobě, která by v praxi mohla projevit určité nedostatky. Především se jedná o omezení výkonu hlasovacích práv každého člena energetického společenství na nejvýše desetinový podíl. Na jednu stranu jde o určitý pokus o demokratizaci a zajištění rovnosti všech jejich členů, na stranu druhou může být takový systém příliš svazující pro investory a obce," komentoval Pchálek. Právě obce totiž mají hrát v komunitní energetice výraznou roli. Jejich podpora bude podle odborníků podstatná.

Vše by mělo odstartovat 1. ledna 2024.

Zdroj: Českolipský deník