Město varuje před soláry na polích

13.02.2024
Zdroj: Envatoelements
Zdroj: Envatoelements

Co není výslovně zakázáno, je povoleno, i tak lze zhruba interpretovat nový stavební zákon v oblasti pravidel pro větrné a sluneční elektrárny. Před rizikem výstavby fotovoltaických elektráren na různých volných plochách varuje město Říčany. Podle vedení radnice se kvůli novele uvolnil režim a investoři mají usnadněnou práci, což však může znamenat i to, že jim obce nebudou moci zabránit v některých záměrech.

"Je zde riziko, že obrovské plochy fotovoltaických panelů vyrostou na zelených loukách či na polích, a to nechceme," varovala mluvčí radnice Helena Vlnařová na oficiálních stránkách města Říčany.

Novela stavebního zákona dala možnosti pro umisťování elektráren využívajících obnovitelné zdroje v nezastavěném území. Dané jsou dvě podmínky, jednou je výslovné vyloučení v územním plánu, druhá je velmi obecná, a to ohled na charakter území.

"Je zřejmé, že odůvodnit nesouhlas s umístěním zařízení charakterem území může být složité, a vzhledem k tomu, že neexistují obdobné judikáty, nelze výsledek případných sporů předjímat," uvedl předseda Výboru pro hospodaření s energiemi a radní Říčan Petr Auředník (Klidné město).

Řešením je podle radnice změna územního plánu, která podmínky upřesní. "Na tuto situaci a možnosti zanést změny do svých územních plánů upozorníme i okolní obce," dodal Auředník.

"Město rozhodně nechce omezovat výstavbu fotovoltaických výroben elektřiny na střechách rodinných domů či na jiných objektech," doplnil radní. Říčany dokončují například přípravu výstavby fotovoltaické elektrárny na budově školy a uspěl zde i návrh fotovoltaiky na zastřešení parkoviště u nádraží. "Nesouhlasíme však s tím, aby fotovoltaické panely zabíraly obrovské plochy na loukách a na polích a město nemohlo tento trend nijak regulovat," uvedl Auředník.

V komentáři ministerstva pro místní rozvoj k nové podobě stavebního zákona se změna podmínek pro elektrárny potvrzuje. "Více energetických staveb bude ve volném režimu," píše se zde.

Výrazné zjednodušení se týká hlavně instalace panelů s omezeným maximálním výkonem do 50 kW na střechy budov, kdy se nebude požadovat ani licence, ani posouzení stavebního úřadu, pokud bude stavba v souladu s územním plánem. Ministerstvo připustilo, že se uvolnění vztahuje i na velké elektrárny. "V některých případech ano," uvedla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková.

Elektrárny využívající obnovitelné zdroje lze totiž podle ní považovat za veřejnou technickou infrastrukturu. "Tu lze umisťovat v nezastavěném území bez toho, aby bylo nutné vymezit příslušnou zastavitelnou plochu," uvedla Hešíková.

Změna v územním plánu musí mít důvod

Obec může umisťování záměrů v nezastavěném území v územním plánu vyloučit. "Musí však tento krok důkladně odůvodnit. Pokud má obec zájem takové stavby omezit, musí aktivně konat, tedy pořídit změnu územního plánu," potvrdila nutnost zásahu Hešíková. Novela je podle ní uzpůsobena prioritám vlády, mezi něž patří řešení energetické krize, energetické bezpečnosti a investice do čistých a obnovitelných zdrojů.

Ministerstvo životního prostředí s novelou zřejmě příliš problém nemá, odkazovalo na gesci ministerstva pro místní rozvoj s tím, že samo se snaží ochránit před obdobnými stavbami především kvalitní zemědělskou půdu. "Díky legislativní úpravě dojde k výraznému snížení úbytku nejkvalitnější zemědělské půdy. Novela je nyní v legislativním procesu," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Zdroj: Právo/Radek Plavecký