Kam s přebytky elektřiny? Řešení má přinést novela, slibuje ušetřit miliardy

15.01.2024
Zdroj: Envatoelements
Zdroj: Envatoelements

Ukládání elektrické energie a takzvaná agregace flexibility, to jsou klíčová témata novely energetického zákona známé jako Lex OZE III. Ta je posledním ze tří novel, které mají usnadnit modernizaci tuzemské energetiky a již by v únoru měla projednat Legislativní rada vlády.

Bateriová úložiště umožňují uskladnit přebytečnou elektřinu a využít ji později. Pomáhají tak řešit problém fotovoltaických elektráren (FVE), jejichž výroba je vysoká kolem poledne, kdežto spotřeba je naopak nejvyšší v ranní a večerní špičce – a tehdy je také elektřina na spotovém trhu nejdražší.

Obnovitelné zdroje jsou na rozdíl od klasických elektráren méně flexibilní, což přináší rizika pro přenosovou soustavu. Vítr nepřestane foukat a slunce nepřestane svítit v okamžiku, kdy jejich energii nepotřebujeme. Díky agregaci flexibility může být energie z těchto zdrojů uchovávána a následně využívána v době, kdy je to nejefektivnější.

V domácnostech nabízejí flexibilitu třeba tepelná čerpadla, bojlery nebo elektroauta.Agregace pak představuje hromadné řízení a správu flexibility. Evropské právo upravuje takzvané nezávislé agregátory flexibility, kteří nově nebudou muset být zároveň dodavateli elektřiny.Od agregace flexibility se navíc očekává, že zlepší spolehlivost a předvídatelnost dodávek energie z menších zdrojů, což může snížit potřebu stavět velké elektrárny. Nahradit je mohou početnější menší zdroje.

Návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Lex OZE III navazuje na předchozí novely energetického zákona, jejichž společným cílem je zvýšení podílu obnovitelné energie vyrobené a spotřebované v Česku. Mají pomoci rozvoji využívání obnovitelných zdrojů, ale také udržení stability sítě a zajištění energetické bezpečnosti Česka.

Zdroj: iDnes.cz/ekonomika